Közlemények

2024. április 9-én megjelent a Magyar Közlönyben a Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv fiatal mezőgazdasági termelői támogatásáról szóló 21/2024. (IV.9.) AM rendelet. Jelen közlemény bemutatja, hogy a Magyar Államkincstár mi alapján állapítja meg a mezőgazdasági tevékenység megkezdésének időpontját, különös tekintettel az őstermelők családi gazdasága tagjaira.
A KAP Nemzeti Irányító Hatóság 5/2024. számú közleményében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 16. § alapján - az uniós jogi aktusban foglalt előírások teljesítésének vizsgálatát követően – bizonyos mezőgazdasági biztosítási szerződések jóváhagyásáról rendelkezett a 2024-es év tekintetében.
A 2024. évi egységes kérelmekre vonatkozó, heteken belül megjelenő rendeleti szabályozás jogi véglegesítésével párhuzamosan az Agrárminisztérium e tájékoztatás keretében részleteiben is megosztja az agrártámogatási rendszer feltételességi előírásrendszerének – így a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapotra (HMKÁ) és a Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelmények (JFGK) – illetve az Agro-ökológiai Programnak (AÖP) az idei évre vonatkozóan alkalmazandó részletes tartalmi elemeit.
A Magyarország Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervének (a továbbiakban: KAP ST) alapján meghirdetésre kerülő egyes pályázati felhívások vonatkozásában kiemelt jelentőséggel bír a mezőgazdasági üzemek méretének meghatározására szolgáló Standard Termelési Érték (STÉ). Külön is kiemelendő, hogy a mezőgazdasági beruházásokat, fejlesztéseket támogató pályázati felhívásokban jogosultsági feltételként kerül meghatározásra az STÉ módszertan alapján megállapított legalább 10.000 euró értékű üzemmérettel való rendelkezés.
Első körben 7,5 milliárd forintot meghaladó értékű támogatáshoz jut közel 7000 gazdálkodó a „VP4-12.1.1-16 „Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések” elnevezésű pályázati felhívás által.
A mezőgazdaság szereplőinek az elmúlt időszakban több kihívással is szembe kellett nézniük, amelyek hatást gyakoroltak a gazdálkodók stabil, folyamatos működésére, valamint az élelmiszerbiztonság fenntartására. Az agrárium beruházásainak ösztönzésére mindeközben jelentős források állnak rendelkezésre, amelyek hatékony felhasználása hatással lesz az elkövetkező évekre. Az agrárvállalkozások finanszírozási helyzetéről és lehetőségeiről, valamint az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány szerepével kapcsolatban nyilatkozott Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára, és Herczegh András, az AVHGA ügyvezető igazgatója.
A Magyarország Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervének (a továbbiakban: KAP ST) alapján meghirdetésre kerülő, a mezőgazdasági üzemek fejlesztését célzó pályázati felhívások keretében azok a mezőgazdasági termelők lehetnek jogosultak támogatása, akik igazolják, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A jogosultsági feltételnek való megfelelés a mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel nettó árbevételhez viszonyított arányával igazolható.
A mezőgazdasági károk mérséklése érdekében a mezei pockok elleni védekezést minél előbb el kell kezdenie a gazdálkodóknak. A kémiai készítmények felhasználása nagy körültekintést igényel.
A vonatkozó európai uniós előírásokkal összhangban a mezőgazdasági termelők évente pályázhatnak az adott gazdasági év termelési veszteségeire megkötött mezőgazdasági biztosítási szerződések díjához nyújtott támogatásra. A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 16. § (2) bekezdése alapján az Irányító Hatóság (IH) a biztosítási szerződés általános és különös feltételeit a biztosító benyújtott kérelmére - az uniós jogi aktusban foglalt előírások teljesítésének vizsgálatát követően - jóváhagyja.
Az Európai Tanács 2024. február 1-jei ülésén az állam- és kormányfők eszmecserét folytattak a mezőgazdasági ágazat előtt álló kihívásokról és az uniós mezőgazdasági ágazat által felvetett aggályokról. Ennek eredményeképpen az Európai Bizottság és a Tanács kötelezettséget vállalt arra, hogy alapos elemzést készít a mezőgazdasági termelők vállára nehezedő adminisztratív terhekről, illetve javaslatokat dolgoz ki ezek csökkentésére.