Közlemények

A KAP Nemzeti Irányító Hatóság közleménye a 2023. évi jogalap alapján megállapított átmeneti nemzeti tejtámogatás keretösszegéről és a bázisjogosultságonként kifizethető maximális fajlagos értékéről.
A talaj az egyik olyan természeti erőforrásunk, amellyel fenntartható módon kell gazdálkodnunk, egyre nagyobb figyelmet kell szentelni védelmére. Ennek érdekében A NAK, az Agrárminisztérium és a KITE három kisfilm segítségével mutatja be a gazdálkodók számára alkalmazható új technológiákat.
Az alábbiakban letölthető tájékozódást szolgáló anyag, melyet az Agárminisztérium készített, a magyar és a többi uniós tagállam agrártámogatási rendszerében lévő feltételeket, így a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot előírásainak vagy az Agro-ökológiai Program összehasonlítását mutatja be. Ebből a rövid összeállításból jól látható, mit kell az Európai Unió más tagállamaiban, illetve Magyarországon teljesítenie a gazdálkodóknak a támogatások eléréséhez. Választ kaphatnak az érdeklődök például arra, hogy hol vannak a hazai támogatási szintek a többi uniós tagállammal összevetve az egyes közvetlen területalapú támogatások, így az alaptámogatás, az újraelosztó támogatás vagy éppen a fiatal gazda támogatás esetében.
Az agrártámogatásokhoz kapcsolódó mobilGAZDA alkalmazás használatáról rendezett kerekasztal-beszélgetést az Agroinform 2023. november 9-én. A Magyar Államkincstár által kifejlesztett mobilGAZDA alkalmazást már több mint 38 ezren töltötték le. A cél az, hogy 2025-re az érintett gazdálkodók mindegyikének mobileszközén sikeresen működjön az alkalmazás. Ennek érdekében ajánljuk figyelmükbe a mobilGAZDA webinárium rögzített anyagát, számos hasznos információval, melyet az alábbi linken érhetnek el.
A KAP Nemzeti Irányító Hatóság 6/2023. sz. közleménye a Nemzeti KAP-hálózat ügyrendjének elfogadásáról
Magyarország Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervét 2022. november 7-én fogadták el Brüsszelben, amely az idei évtől egészen 2027-ig tartalmazza a magyar agrár- és vidékfejlesztési támogatások kereteit, lehetőségeit a gazdálkodók, élelmiszer-előállítók és a vidéki térségeink települései számára. Az alábbiakban letölthető az erről szóló tájékoztató anyag.
Most, 2023 őszén a gazdálkodókat foglalkoztató egyik lényeges kérdés, hogy 2024-ben mi számít majd HMKÁ 8-ban elszámolható, talajtakarással rendelkező parlagterületnek. Ugyanis az idei évtől eltérően, Magyarország és számos más tagállam határozott, HMKÁ 7-8 derogációt támogató álláspontja ellenére, az Európai Bizottság a jövőre nézve nem látja szükségesnek, hogy a gazdálkodók parlagterületeiken élelmiszercélú növénykultúrákat termelhessenek, és azokat egyidejűleg HMKÁ 8-ba is beszámíthassák. Ezért fontos, hogy a gazdálkodók vetéseiket úgy tervezzék meg, hogy azok megfeleljenek a HMKÁ 7 szerinti vetésváltási, valamint a HMKÁ 8 szerinti nem termelő terület szabályoknak.
A fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 19/2023. (IV. 19.) AM rendelet 2. § (11a) bekezdése alapján a az Irányító Hatóság állásfoglalása a végzettségek megfeleltetése kapcsán.
A KAP Nemzeti Irányító Hatóság 5/2023. sz. közleménye a 2023. évi fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatás, a fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás, valamint egyes termeléshez kötött közvetlen támogatások forintban megállapított keretösszegéről és a maximálisan kifizethető előlegek fajlagos összegéről.
Az Európai Bizottság a napokban egyértelművé tette, hogy 2024-re már nem tartja indokoltnak és nem teszi lehetővé, hogy a tagállamok saját döntésük alapján gazdálkodóiknak átmeneti mentességet biztosítsanak a területalapú támogatásokhoz kötelezően betartandó, a vetésváltás és a nem termelő területek kijelölésének új szabályai alól.