Kiadványok

Az alábbiakban letölthető kiadvány, mely az AM és NAK együttműködéseként született meg, s mely tételesen tárgyalja a Feltételesség által érintett támogatásokat, a lehetséges termelői gyakorlatokat és megoldásokat egyaránt.
A KAP 2023-2027 támogatási ciklus közvetlen támogatásaihoz kapcsolódó új kihívások minél jobb megismertetése, áttekintése érdekében elkészítette a NAK az AM-mel együttműködésben a mára sokak ismert kiadványokat a Stratégiai tervben és a jogszabálytervezetekben foglaltakhoz igazodva. Mivel 2023. április 20-án már valamennyi vonatkozó jogszabály hatályba lépett, így indokolttá vált ezen kiadványok aktualizálása, melyek az alábbi linkeken letölthetőek.
A fiatal gazdák ügye rendkívül fontos, hiszen a vidék és az agrárium jövője múlik azon, hogy hányan választják a gazdálkodói hivatást a fiatal generáció tagjai közül. Az eredményes és hosszú távon fenntartható gazdálkodásnak ugyancsak elengedhetetlen feltétele, hogy érdekeltté tegyük a fiatalokat a mezőgazdasági termelő munkában. Ennek érdekében az Agrárminisztérium elkötelezett a sikeres agrárgeneráció-váltás elősegítése mellett. A Közös Agrárpolitika hazai Stratégiája célrendszere alapján számos intézkedés szolgálja közvetlenül a mezőgazdasági pálya vonzóvá tételét a fiatal mezőgazdasági termelők, sőt egyben az új mezőgazdasági termelők számára is. Az alábbiakban elérhető egy tájékozódást segítendő kiadvány a témában a „Mezőgazdasági tevékenységüket megkezdő fiatal mezőgazdasági termelők támogatás” címmel, melyet ajánlunk minden érdeklődő figyelmébe.
Az Agrárminisztérium összefoglalta a 2023-2027 közötti időszakban a fiatal gazdákhoz, a gazdaságátadáshoz és a vidéki induló vállalkozásokhoz kapcsolódó, jövőben várható támogatási konstrukciókhoz kapcsolódó főbb tudnivalókat. A letölthető szakmai előadás anyaga a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervben foglalt és az Európai Bizottság által elfogadott főbb tartalmi elemek, feltételek és lehetőségek strukturált, áttekinthető kivonata. A pályázati felhívások kidolgozása 2023. második felében kezdődik meg, így ennél több részlet ma még nem áll rendelkezésre, de a felkészülést előzetesen ezekkel az információkkal is segíteni kívánjuk.
A Közös Agrárpolitika 2023-2027-es időszakában számos új előírással, gyakorlattal és támogatási lehetőséggel kell megismerkedniük a hazai termelőknek. A megfelelő tájékoztatás érdekében és az Agrárminisztérium a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közös munkája eredményeként egy átfogó kiadvány készült, melynek segítségével az Agro-ökológiai Programról (AÖP) informálódhatnak az érdeklődők. Az Agro-ökológiai Program az új KAP támogatási keretrendszerének talán legfontosabb I. pilléres, önkéntes támogatási eleme.
A 2015-től érvényes Közös Agrárpolitikában megjelenő számos újdonság között meghatározó és Magyarország számára kiemelt jelentőségű a tagállami mozgástér keretében kialakítható termeléshez kötött támogatások rendszere. A termeléshez kötött támogatások összetett szabályrendszerét foglalja össze az AM és a NAK új kiadványa „Termeléshez kötött támogatások” címmel, ami az általános információk mellett sorra veszi a növénytermesztéshez, illetve az állattenyésztéshez tartozó termeléshez kötött támogatásokat is
Miután az Európai Bizottság elfogadta hazánk uniós Közös Agrárpolitikával kapcsolatos Stratégiai Tervét, zöld utat kapott a magyar agrárium versenyképességének fokozását biztosító támogatáspolitika. Az új ciklusban a területalapú támogatások változnak, egy egymásra épülő rendszert alkotva. A legalsó szinten a támogatható terület fogalmának bővülése helyezkedik el, amely lehetőséget ad, hogy olyan területek is beszámolhatók legyenek a gazdálkodók számára a támogatásba, amik eddig nem voltak jelölhetők az egységes kérelemben, vagy a helyszíni ellenőrzés során kerültek kizárásra a támogatható területből, mint például a mezővédő erdősávok, a fás cserjés sávok, a belvízzel borított területek.
A Közös Agrárpolitika (KAP) 2023-tól kezdődő időszakát Magyarország Stratégiai Terve alapozza meg, amely 2027-ig szabályozza a támogatások feltételrendszerét. Hazánk Stratégiai Tervének Európai Bizottság általi 2022. november 7-i elfogadása egyrészt azt jelenti, hogy a finanszírozási források 2023-tól rendelkezésre állnak a magyar agrárium számára, másrészt pedig, hogy a kormány által abban foglalt célok és intézkedések alkalmasak a bizottsági elvárások teljesítésére.