Termeléshez kötött támogatások (CIS)

A KAP reform jelentős magyar eredménye, hogy a termeléshez kötött támogatásokra fordítható összegek arányát, így a valódi termelés segítésében kiemelt szereppel bíró támogatásokra a jelenlegivel nagyságrendileg azonos források állnak rendelkezésre 2027-ig. A kifizetések a mezőgazdasági üzemek számára egy kiszámítható, hektáronkénti vagy állatlétszám-alapú jövedelemtámogatást biztosítanak, ezáltal a termelők pénzügyi stabilitását növelik, piaci kockázataikat pedig csökkentik. Továbbra is kiemelt szakpolitikai cél az eddig jól működő, és megszokott termeléshez kötött támogatási rendszer maximális, 13+2%-os kiadási arány mellett történő folytatása.