Ágazati programok

2023 augusztus 18.
A zöldség-gyümölcs ágazatban az elismert zöldség-gyümölcs termelői szervezetek által végrehajtott operatív programok támogatására irányul. Az operatív programok támogatása keretében a termelői összefogás, a kínálati oldal koncentrációja, azaz a közös értékesítés előmozdítása az elődleges cél. A termékek forgalomba hozatalának a feltétele a megtermelt zöldség és gyümölcs áruvá készítése. Ezen célok elérése érdekében az operatív programok keretében támogathatók a versenyképesség javítására irányuló, a termesztéstechnológiai, a minőségbiztosítási, a kutatási-fejlesztési, a környezetvédelmi és a válságkezelési beavatkozások a termelői szervezetek egyéni fejlesztési igényeinek megfelelően. Az uniós támogatás maximuma a termelői szervezet által forgalmazott zöldség-gyümölcs értékének 5%-a lehet amely kiegészíthető nemzeti forrásból további a forgalmazott termék értékének 10%-át meg nem haladó támogatással. A támogatás intenzitása bizonyos esetekben elérheti a 80%-ot. Az uniós támogatás 15%-át környezet és klímavédelmi, 2%-át pedig kutatási és fejlesztési célokra kell fordítani.
2023 augusztus 18.
A méhészeti ágazati támogatása három fő beavatkozáscsoportban 14 albeavatkozást tartalmaz. A méhészeti tudásátadás és technikai segítségnyújtás beavatkozáscsoportban hazai, illetve nemzetközi szakmai rendezvények szervezése és azokon való részvétel, szakmai tanulmányutak, méhészeti képzések, ismeretterjesztés, a szakmai szervezetek tevékenysége, valamint a szaktanácsadó, illetve szolgáltató hálózatok tevékenysége támogatható évi 440 millió forint keretösszeggel. A méhészeti ágazat versenyképességének fejlesztése beavatkozáscsoportban 2,3 milliárd forint összeggel többek között a méhészeti tevékenység gyakorlásához szükséges eszközök, a méhcsaládok száma és egészsége megőrzéséhez szükséges állatgyógyászati készítmények és eszközök, valamint az ellenőrzött tenyészanyag beszerzésére nyerhető támogatás. Végül a mintegy 95 millió forint keretösszegű méhészeti marketing beavatkozáscsoportban a vásárlói tudatosságot erősítő rendezvények, illetve önálló marketing és promóciós tevékenységek, továbbá a méhészeti termékek minőségjavulását is szolgáló monitoring intézkedések támogathatóak.
2023 augusztus 18.
Az ágazati beavatkozásokon belül a borágazat támogatási lehetőségei tekintetében a Közös Agrárpolitika reformja a borágazat támogatásinak elosztási módját is érintette. A borágazat támogatási szabályait ennek alapján 2023. október 16-tól a Stratégiai Tervekről szóló 2115/2021/EU rendelet tartalmazza. Magyarország 27 940 000 euró forrást használhat fel a 2027-ig terjedő időszakban.