Megjelent a NAK és az AM közös kiadványa a Feltételesség 2023-2027 közötti támogatási időszakban érvényes szabályrendszeréről

Miután az Európai Bizottság elfogadta hazánk uniós Közös Agrárpolitikával kapcsolatos Stratégiai Tervét, zöld utat kapott a magyar agrárium versenyképességének fokozását biztosító támogatáspolitika. Az új ciklusban a területalapú támogatások változnak, egy egymásra épülő rendszert alkotva. A legalsó szinten a támogatható terület fogalmának bővülése helyezkedik el, amely lehetőséget ad, hogy olyan területek is beszámolhatók legyenek a gazdálkodók számára a támogatásba, amik eddig nem voltak jelölhetők az egységes kérelemben, vagy a helyszíni ellenőrzés során kerültek kizárásra a támogatható területből, mint például a mezővédő erdősávok, a fás cserjés sávok, a belvízzel borított területek.


Az alaptámogatáshoz, hivatalos nevén „a fenntarthatóságot elősegítő, alapszintű jövedelemtámogatás” átfogó fenntarthatósági feltételrendszer társul, amely ötvözi a kölcsönös megfeleltetést és a zöldítés bizonyos elemeit. E feltételrendszert foglalja össze az NAK és az AM új kiadványa „A Feltételesség szabályrendszere a 2023-2027-es támogatási időszakban” címmel.

Letölthető állományok