Közlemények

Az országban 2024 elején számottevő, de nem kiemelkedően magas a belvízzel borított mezőgazdasági területek nagysága. A műholdas radarfelvételek alapján ez év január végén közel 116 ezer hektárnyi terület volt érintett. A belvíz mezőgazdasági területekre gyakorolt káros hatásai mellett ne feledkezzünk el annak talajvíz utánpótlásában betöltött szerepéről.
Március közepéig lehet egyeztetni az elektronikus gazdálkodási napló feltöltéséhez kapcsolódó adatokat. Az agrártárca a 2024. évi egységes kérelem benyújtásához már új alapokra helyezi a támogatások igénybevételéhez szükséges adatfeltöltő rendszert.
Módosult az Agro-ökológiai Program keretében használható, a NÉBIH által engedélyezett szerek listája az ültetvényekben, a biológiai ágensek vonatkozásában. A 2024. február 1-én megjelent 2/2024. számú IH közleményben az AÖP_5_lista_2024 biológiai ágensek ültetvényekben lista hatályát veszti. A többi lista továbbra is érvényben van.
Magyarország és más uniós tagállamok hosszú hónapok óta vívott szakmai küzdelmei, valamint az európai gazdatüntetések segítették elérni azt az eredményt, hogy 2024-ben könnyítést kapnak a mezőgazdasági termelők Brüsszeltől a számukra leginkább fájó egyik előírás, a kötelező parlagoltatás új szabályainál.
Idén kedvezőbbé válnak a termeléshez kötött anyajuh támogatásának feltételei Magyarország KAP Stratégiai Tervének első módosításával. A két érdemi változásról már most, az egységes kérelem idei benyújtási időszakát és a kapcsolódó nemzeti jogszabályok megjelentését megelőzően fontos a gazdálkodók tájékoztatása.
A 2022 november 7-én elfogadott magyar KAP Stratégiai Tervet a 2023 januári indulás óta eltelt időszak tapasztalatai, a hazai jogalkotás során felmerült kérdések, valamint új támogatási igények miatt szükséges volt módosítani, amelynek folyamata 2024. február 8-án lezárult. A több, mint 350 tartalmi és közel 70 technikai módosítást közel 6 hónap alatt informális keretek között tárgyalta Magyarország az Európai Bizottsággal. A módosítások a közvetlen támogatások végrehajtási kérdéseit, az ágazati programok között a méhészetet és borászatot, míg a vidékfejlesztés területén főként horizontális szabályozási kérdéseket érintettek. A hivatalos benyújtásra a Monitoring Bizottsággal történt írásos egyeztetést követően, október 9-én került sor. A hivatalosan benyújtott módosításhoz az Európai Bizottság összesen 36 észrevételt tett, amelyek tisztázását követően, 2023. december 21-én került sor a módosítás elfogadásra történő benyújtására. Az Európai Bizottság 2024. február 8-án határozatban hagyta jóvá a 2023. évi KAP Stratégiai Terv módosítását.
Magyarország Közös Agrárpolitika Stratégiai Terve (KAP ST) 2027-ig tartalmazza a magyar agrár- és vidékfejlesztési támogatások kereteit és lehetőségeit.
Az Agro-ökológiai Programnak a 2023-as évhez hasonlóan 2024-ben is számos olyan gyakorlata van, melyek teljesítésénél a gazdálkodóknak továbbra is tudniuk kell, hogy mely szer- és hatóanyagokat használhatják, vagy az adott gyakorlat keretében mely szerek használata nem engedélyezett. Az idei évben a szer-és hatóanyagok listája tovább bővült egy új elemmel, az ureáz gátló készítményeket tartalmazó listával, amely a Karbamid műtrágya környezetbarát használata szántóterületeken, valamint állandó kultúrában gyakorlatokat érinti. Az „AÖP_5_lista_2024 biológiai ágensek ültetvényekben” pdf hatályát veszti, mely a 4/2024. számú IH közleményben kiegészítésre került.
A már 2024. január 12-én megjelent közleményben jelzett módon - tekintettel a felmerült informatikai nehézségekre - az Agrárminisztérium két héttel, február 15-ig meghosszabbította a gazdálkodási napló elektronikus (eGN) benyújtására nyitva álló időszakot. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál kialakított új eljárás segítséget jelent a gazdálkodóknak.
Az Általános Útmutató a 2023 - 2027-es programozási időszakban a KAP Stratégiai Terv alapján meghirdetett pályázati felhívásokhoz c. dokumentum (továbbiakban: KAP ST ÁÚF) célja, hogy a meghirdetésre kerülő pályázati felhívások tekintetében tájékoztatást nyújtson a kedvezményezettekre vonatkozó általános feltételekről.