Közlemények

Amennyiben az Európai Bizottság 2024-re nem teszi lehetővé a tagállamok számára, hogy gazdálkodóiknak átmeneti mentességet biztosítsanak a vetésváltás és a nem termelő területek kijelölésének új szabályai alól, akkor jövőre életbe lépnek a jóváhagyott magyar KAP Stratégiai Tervben foglaltak szerint azok idei évben még nem alkalmazott, de az egységes kérelem benyújtás előtti tájékoztatási kampányban már mindenki számára részletesen ismertetett szabályai.
A hazai agrártámogatási rendszer egyik legfontosabb alappillére a  termeléshez kötött támogatások jogcímcsoportja. Ez ugyanis a támogatási  rendszer egyik legcélzottabb beavatkozás típusa. A zöldség- és  gyümölcstermesztéstől kezdve egészen az állattenyésztési ágazatokig,  illetve az azokat takarmánnyal részben ellátni képes fehérjenövények  termesztéséig igen széles körben fejti ki jövedelempótló,  kockázatcsökkentő hatását. A korábbi időszakhoz képest az Európai  Bizottság sokkal szigorúbb feltételekhez kötötte ezen támogatások  fennmaradását. Az alábbi, jól áttekinthető ábra, melyet a NAK munkatársai készítettek, bemutatja, hogy a víz  keretirányelvvel való összhang megteremtése – mint új uniós elvárás -  hogyan jelenik meg a nemzeti joganyagban, illetve annak milyen  gyakorlati vetületei lesznek a kérelmek ellenőrzése és elbírálása során.
Az Agárminisztérium felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy a Nébih az Egységes Kérelemben megadott területi adatokat feltöltötte az eGN rendszerbe, megkönnyítve az elektronikus napló kitöltését. Az EK adatok tömeges áttöltését követően a permetezési naplón kívüli jogcímek is megnyílnak a gazdálkodók számára. Ezáltal minden akadály elhárult a Gazdálkodási Napló elektronikus vagy papírformában történő naprakész vezetése elől. Egyúttal a 2024-es napló is megnyílik annak érdekében, hogy már rögzíteni lehessen az őszi vetésű növények érdekében végzett műveleteket.
A hazai agrártámogatási rendszer egyik legfontosabb alappillére a termeléshez kötött támogatások jogcímcsoportja. Ez ugyanis a támogatási rendszer egyik legcélzottabb beavatkozás típusa. A zöldség- és gyümölcstermesztéstől kezdve egészen az állattenyésztési ágazatokig, illetve az azokat takarmánnyal részben ellátni képes fehérjenövények termesztéséig igen széles körben fejti ki jövedelempótló, kockázatcsökkentő hatását. A korábbi időszakhoz képest az Európai Bizottság sokkal szigorúbb feltételekhez kötötte ezen támogatások fennmaradását. Jelen tájékoztató célja bemutatni, hogy a víz keretirányelvvel való összhang megteremtése – mint új uniós elvárás - hogyan jelenik meg a nemzeti joganyagban, illetve annak milyen gyakorlati vetületei lesznek a kérelmek ellenőrzése és elbírálása során.
Az Agrárminisztérium és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a mezőgazdasági termelés és az élelmiszer-előállítás területén egyaránt kiemelt feladatának tekinti a gazdálkodók minél szélesebb körű tájékoztatását. Ezért készült el a NAK gondozásában az állattenyésztési élelmiszerláncban tevékenykedő, hasonló gondolkodású uniós partnerekből álló ”Európai Állattenyésztés Hangja” elnevezésű csoport által megjelentetett, a Dublini Nyilatkozatot aláíró nemzetközi szakértőkkel készített interjúk magyar nyelvű fordításai. Heti rendszerességgel újabb, nemzetközileg elismert szakértőkkel készült videó interjúk érhetőek el rendszeresen az állattenyésztés, az állattartás és az állatitermék-előállítás témaköreiben. A videók az alábbi linken tekinthetőek meg.
Az Egységes Kérelmek benyújtási időszakát követően a megfelelő tájékoztatás érdekében az Agrárminisztérium, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Nébih és a Kincstár közös munkájának eredményeképpen elérhetőek az Egységes Kérelmek benyújtását követő időszak leggyakrabban felmerülő kérdései és az azokra adott válaszok.
Felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, hogy a Nébih honlapján már elérhető a nyomtatható gazdálkodási napló 2023. évre vonatkozó végleges verziója és a hozzá kapcsolódó kitöltési segédlet. 2023. április 20-án ugyanis hatályba léptek a 2023. évi egységes kérelmek benyújtásához kapcsolódó jogszabályok, amelyek  kimondják, hogy a gazdálkodási naplót elektronikusan és papír alapon is vezethetik a gazdálkodók a támogatások igénylésének feltételeként. A Nébih elkészítette a papír alapú vezetéshez használandó nyomtatványt és a kitöltését segítő útmutatót. Az alábbi linken megtalálható a nyomtatvány és a hozzá kapcsolódó kitöltési segédlet is.
Az egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszak első heteinek tapasztalatai alapján, a magyar KAP Stratégiai Tervben foglaltak sérelme nélkül több – a gazdálkodók számára kedvező – módosításra kerül sor a közvetlen támogatásokra vonatkozó idei jogszabályokban. Az alábbi linkre kattintva megtalálható a teljes dokumentum letölthető formában.
Útmutató a NÉBIH által engedélyezett készítmények használatához, az engedélyokiratok helyes értelmezéséhez és az egyes gyakorlatok teljesítéséhez.
A Közös Agrárpolitika 2023-2027-es időszakában számos új előírással, gyakorlattal és támogatási lehetőséggel kell megismerkedniük a hazai termelőknek. A megfelelő tájékoztatás érdekében az Agrárminisztérium, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Kincstár közös munkájának eredményeképpen elérhetőek a KAP-pal kapcsolatban feltett leggyakoribb termelői kérdésekre adott válaszok.