Az Európai Bizottság 2024. február 8-án elfogadta a magyar KAP Stratégiai Terv első módosítását

A 2022 november 7-én elfogadott magyar KAP Stratégiai Tervet a 2023 januári indulás óta eltelt időszak tapasztalatai, a hazai jogalkotás során felmerült kérdések, valamint új támogatási igények miatt szükséges volt módosítani, amelynek folyamata 2024. február 8-án lezárult. A több, mint 350 tartalmi és közel 70 technikai módosítást közel 6 hónap alatt informális keretek között tárgyalta Magyarország az Európai Bizottsággal. A módosítások a közvetlen támogatások végrehajtási kérdéseit, az ágazati programok között a méhészetet és borászatot, míg a vidékfejlesztés területén főként horizontális szabályozási kérdéseket érintettek. A hivatalos benyújtásra a Monitoring Bizottsággal történt írásos egyeztetést követően, október 9-én került sor. A hivatalosan benyújtott módosításhoz az Európai Bizottság összesen 36 észrevételt tett, amelyek tisztázását követően, 2023. december 21-én került sor a módosítás elfogadásra történő benyújtására. Az Európai Bizottság 2024. február 8-án határozatban hagyta jóvá a 2023. évi KAP Stratégiai Terv módosítását.

Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv és hazai végrehajtás első módosításának tartalmáról szóló összefoglaló előadás az alábbiakban letölthető.

A módosított terv itt érhető el.