A KAP Nemzeti Irányító Hatóság 6/2024. számú közleménye a mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámításáról

A Magyarország Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervének (a továbbiakban: KAP ST) alapján meghirdetésre kerülő, a mezőgazdasági üzemek fejlesztését célzó pályázati felhívások keretében azok a mezőgazdasági termelők lehetnek jogosultak támogatása, akik igazolják, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A jogosultsági feltételnek való megfelelés a mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel nettó árbevételhez viszonyított arányával igazolható.