A KAP Nemzeti Irányító Hatóság 7/2024. számú közleménye a KAP Stratégiai Terv alapján meghirdetésre kerülő egyes pályázati felhívások vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret számításról

A Magyarország Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervének (a továbbiakban: KAP ST) alapján meghirdetésre kerülő egyes pályázati felhívások vonatkozásában kiemelt jelentőséggel bír a mezőgazdasági üzemek méretének meghatározására szolgáló Standard Termelési Érték (STÉ). Külön is kiemelendő, hogy a mezőgazdasági beruházásokat, fejlesztéseket támogató pályázati felhívásokban jogosultsági feltételként kerül meghatározásra az STÉ módszertan alapján megállapított legalább 10.000 euró értékű üzemmérettel való rendelkezés.

Letölthető állományok