Tájékoztató az „Erdősítés támogatása” című (VP5- 8.1.1-16 kódszámú) és a „Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás” című (VP3-17.1.1-16 kódszámú) felhívásokkal kapcsolatban

Tájékoztató az „Erdősítés támogatása” című (VP5- 8.1.1-16 kódszámú) és a „Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás” című (VP3-17.1.1-16  kódszámú) felhívásokkal kapcsolatban

A Közös Agrárpolitika Irányító Hatósága tájékoztatja a Támogatást Igénylőket, hogy a
Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett „Erdősítés támogatása” című (VP5- 8.1.1-16
kódszámú) és a „Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás” című (VP3-17.1.1-16
kódszámú) felhívások 2024. április 10. napján módosultak.
 

Felhívjuk a Tisztelt Támogatást Igénylők figyelmét, hogy az „Erdősítés támogatása” felhívás
módosulása során az erdőtelepítéshez kapcsolódó ápolási és a jövedelempótló támogatás a
2024. évi és az azt követő egységes kérelem keretében benyújtott kifizetési kérelmek
tekintetében a 2023-2027. közötti időszakra vonatkozó Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv
RD39_F06_AFM_70-Erdőtelepítési beruházások ápolása és jövedelempótló támogatása
megnevezésű beavatkozásához kapcsolódik, azok tekintetében a Stratégiai Terv végrehajtásáról
szóló közösségi és nemzeti jogszabályokat kell alkalmazni.
 

Továbbá a „Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás” felhívás módosítása
értelmében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. január 1. és 2023. december 31. közötti
időszakban volt lehetőség.
 

A módosítások a www.palyazat.gov.hu oldalon a Vidékfejlesztési Program pályázati
közleményei között érhetőek el.