A KAP NEMZETI IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG 9/2024 SZÁMÚ KÖZLEMÉNYE A KAP NEMZETI IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG 5/2024. SZÁMÚ KÖZLEMÉNYÉBEN JÓVÁHAGYOTT MEZŐGAZDASÁGI BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEK ALKALMAZHATÓSÁGÁRÓL

A KAP NEMZETI IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG 9/2024 SZÁMÚ KÖZLEMÉNYE A KAP NEMZETI IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG 5/2024. SZÁMÚ KÖZLEMÉNYÉBEN JÓVÁHAGYOTT MEZŐGAZDASÁGI BIZTOSÍTÁSI  SZERZŐDÉSEK ALKALMAZHATÓSÁGÁRÓL

A KAP Nemzeti Irányító Hatóság 5/2024. számú közleményében a mezőgazdasági termelést érintő
időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 16. § alapján - az
uniós jogi aktusban foglalt előírások teljesítésének vizsgálatát követően – bizonyos mezőgazdasági
biztosítási szerződések jóváhagyásáról rendelkezett a 2024-es év tekintetében.
 

2024. március 14-én megjelent a „Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer (MKR II. pillér):
Díjtámogatott mezőgazdasági biztosítás” című (KAP-RD16-1-24 kódszámú) pályázati felhívás. A
felhívás alapján a 2024. évtől évente - 2027. évig - a tárgyévi egységes kérelem keretében, annak
benyújtására nyitva álló időszakon belül, az egységes kérelembenyújtás szabályai szerint lehet
támogatási kérelmet benyújtani. A felhívás keretében olyan biztosítási szerződéseket érintően
nyújtható támogatás, amelyek általános és különös feltételei a KAP Nemzeti Irányító Hatóság
tájékoztatásban foglalt eljárás szerint jóváhagyásra kerültek.
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Kedvezményezetteket és az érintett biztosító társaságokat, hogy az 5/2024.
számú közleményben jóváhagyott mezőgazdasági biztosítási szerződéseket a KAP-RD16-1-24
kódszámú pályázati felhívás alapján benyújtásra kerülő támogatási kérelmek tekintetében a KAP
Nemzeti Irányító Hatóság elfogadottnak tekinti.