Megjelent a „Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések” című (KAP-RD23-1-24 kódszámú) pályázati felhívás

Megjelent a „Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések” című (KAP-RD23-1-24 kódszámú) pályázati felhívás

A Közös Agrárpolitika Irányító Hatósága a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások felhasználásának rendjéről szóló 54/2023. (IX.13.) AM rendelet 68. § (1) bekezdése alapján közzé teszi a „Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések” című (KAP-RD23- 1-24 kódszámú) pályázati felhívást.


A támogatási kérelmek benyújtására 2024. évtől a 2027. évig a tárgyévi egységes kérelem keretében, annak benyújtására nyitva álló időszakon belül az egységes kérelembenyújtás szabályai szerint van lehetőség. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 36,1 milliárd Ft.