A KAP Nemzeti Irányító Hatóság 6/2023. sz. közleménye a Nemzeti KAP-hálózat ügyrendjének elfogadásáról

A KAP Stratégiai Terv Irányító Hatósága 2023. november 07-én elfogadta a Nemzeti KAP-hálózat ügyrendjét.

A Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről szóló 2022. évi LXV. törvény 12. § (5) bekezdése és a KAP Stratégiai Terv alapján Magyarországon Nemzeti KAP-hálózat működik. 

A KAP-hálózat a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2021/2115/EU (2021. december 2.) európai parlamenti és tanácsi rendelet 126. cikk (3) bekezdése szerinti célokat valósítja meg a 126. cikk (4) bekezdése szerinti feladatok ellátásával.

A KAP-hálózatot alkotó együttműködő egységek: 

  • Vidék- és térségfejlesztést Támogató Egység, 
  • Innovációt és Digitalizációt Támogató Egység, 
  • Zöld Támogató Egység 

A KAP-hálózatot alkotó támogató egységek feladatait, működési rendjét a Nemzeti Irányító Hatóság miniszteri rendeletben határozza meg.