Középpontban a talajtakarásos parlag

Most, 2023 őszén a gazdálkodókat foglalkoztató egyik lényeges kérdés, hogy 2024-ben mi számít majd HMKÁ 8-ban elszámolható, talajtakarással rendelkező parlagterületnek. Ugyanis az idei évtől eltérően, Magyarország és számos más tagállam határozott, HMKÁ 7-8 derogációt támogató álláspontja ellenére, az Európai Bizottság a jövőre nézve nem látja szükségesnek, hogy a gazdálkodók parlagterületeiken élelmiszercélú növénykultúrákat termelhessenek, és azokat egyidejűleg HMKÁ 8-ba is beszámíthassák. Ezért fontos, hogy a gazdálkodók vetéseiket úgy tervezzék meg, hogy azok megfeleljenek a HMKÁ 7 szerinti vetésváltási, valamint a HMKÁ 8 szerinti  nem termelő terület szabályoknak.

Az említett HMKÁ 7 és 8 előírásokat egy korábbi közleményünkben már kifejtettük. Jelen tájékoztatás célja annak ismertetése, hogy azok a gazdálkodók, akik a HMKÁ 8 előírás teljesítésekor  talajtakarásos parlagterületet is el kívánnak számolni 2024-ben, a derogáció hiányában azt milyen módon tehetik meg.

Alapvetően parlagon hagyott területnek azt tekintjük, amelyen január 1. és augusztus 31. között semmilyen növénykultúrát nem vetnek vagy telepítenek, és nem takarítanak be, illetve amelyen kizárólag tisztító kaszálást és mechanikai gyomirtást végezhetnek a gazdálkodók. A növényvédőszer-használat sem megengedett, mint ahogyan azt már a zöldítésben alkalmazott ökológiai jelentőségű területeknél (EFA) korábban megszokhattuk. A HMKÁ 8. előírás alkalmazása során, ezen feltételek betartásán túl, kizárólag olyan parlagon hagyott terület fogadható el, amelyről a pihentetési időszakban a kaszálékot nem hordják le. Rendkívül fontos azt tudatosítani, hogy a HMKÁ 8-ban elszámolható parlagterületnek mindenképpen valamilyen talajtakarással kell rendelkeznie. Vagyis az előző időszak zöldítési szabályaiból ismert, talajtakarás nélküli EFA-parlagterület HMKÁ 8-ban már nem elszámolható. Tehát a pihentetési időszak alatt gondoskodni kell a talaj takarásáról, amire alapvetően három lehetősége van a gazdálkodónak: első a talajtakaró növényzet vetése, vagy telepítése, a második a méhlegelő és vadvirág keverék vetése, vagy telepítése, a harmadik pedig a tarlómaradványok és spontán megjelenő növények meghagyása. Az alábbiakban ezeket ismertetjük részletesen.
A parlagterületen a talajtakarásnak a talaj szempontjából leghasznosabb és leginkább kívánatos módja a vetett/telepített talajtakaró növényzet. Ebben az esetben az alábbi felsorolásban szereplő növények vagy kizárólag ezek keverékének vetésével vagy telepítésével létrejött parlagterület fogadható el. A felsorolt növényeknél az alábbi táblázatban egyértelműen jelöltük, hogy önmagukban is, vagy a listán található más növénnyel együtt vetve, vagy telepítve fogadhatók el talajtakaró növényzetként.
 
Növény
Takarónövényként vethető, vagy telepíthető
Fehérvirágú édes csillagfürt
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Sárgavirágú édes csillagfürt
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Kékvirágú édes csillagfürt
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Takarmánybükköny (Tavaszi bükköny)
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Szöszösbükköny
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Pannonbükköny
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Lucerna
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Komlós lucerna
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Sárkerep lucerna
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Tarkavirágú lucerna
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Vöröshere
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Bíborhere
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Fehérhere
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Korcshere (svédhere)
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Perzsahere (fonákhere)
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Alexandriai here
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Lódi lóhere
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Sárgavirágú somkóró (orvosi somkóró)
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Fehérvirágú somkóró
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Takarmánybaltacim
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Szarvaskerep
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Nyúlszapuka
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Szeradella
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Koronás baltavirág
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Réparepce
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Tifon
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Tarlórépa
Kizárólag e lista más növényével telepíthető vagy vethető takarónövénynek
Takarmányrépa
Kizárólag e lista más növényével telepíthető vagy vethető takarónövénynek
Csicsóka
Kizárólag e lista más növényével telepíthető vagy vethető takarónövénynek
Murokrépa
Kizárólag e lista más növényével telepíthető vagy vethető takarónövénynek
Tarka koronafürt
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Keleti kecskeruta
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Mézontófű (Facélia)
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Füves lucerna
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Füves here
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Takarmánymályva
Kizárólag e lista más növényével telepíthető vagy vethető takarónövénynek
Lósóska
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Ideiglenes gyep
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Füves mezsgye
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Zöldugar kultúra
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Ebtippan
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Óriás tippan
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Fehér tippan
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Cérnatippan
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Francia perje
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Csenkeszperje
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Olasz perje (szálkás perje)
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Angol perje
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Hibrid perje
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Ligeti perje
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Réti perje
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Mocsári perje
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Sovány perje
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Magyar rozsnok
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Zöld Pántlikafű
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Csomós ebír
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Nádképű csenkesz
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Juhcsenkesz
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Réti csenkesz
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Vörös csenkesz
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Veresnadrág csenkesz
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Gumós komócsin
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Réti komócsin
Önmagában is vethető vagy telepíthető takarónövénynek
Rozs
Kizárólag e lista más növényével telepíthető vagy vethető takarónövénynek
Fekete zab (homoki zab)
Kizárólag e lista más növényével telepíthető vagy vethető takarónövénynek
 
Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy kizárólag a 2024. évben, amennyiben a gazdálkodó a vetett, vagy telepített talajtakarást választja az adott területen, és parlagterületnek szeretné elszámolni, de 2023. év őszén oda már elvetett olyan növényt, ami nem szerepel a fenti listában, akkor a teljes területen legkésőbb a 2024. évi egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszak végéig szárzúzást kell végeznie, és azt az egységes kérelem rendeletben szereplő módon majd be kell jelentenie.
 
Méhlegelő keverék vagy vadvirágos keverék vetésével, vagy telepítésével is létrehozható a talajtakarás. Ebben az esetben a parlagterületre jellemző pihentetési időszak megtörhető; ugyanis abban az esetben, ha a gazdálkodó ezzel szeretné létrehozni parlagterületén a talajtakarást, akkor a minősített szaporítóanyag felhasználása mellett vadvirágos keverék és a méhlegelő keverék vetését vagy telepítését tárgyév április 15-ig elvégezheti. A méhlegelő keverékként vethető fajok listája megegyezik majd az AKG-ból ismert méhlegelő növények listájával.
A vadvirágos keverék fogalma újdonságnak számít a támogatáspolitikában. A nemzetközi gyakorlatot követve olyan növényállomány kialakítása a cél, ahol valamilyen meglévő keverékbe, pl. gyepalkotókkal, zöldtrágya-növényekkel elegyítünk 5-10 százaléknyi arányban az alábbi listán szereplő fajokból hármat-négyet a biodiverzitás és az ízeltlábúak életterének kiterjesztése érdekében. Várhatóan a következő növények minősülnek majd vadvirágnak a 2024-es támogatási évtől:
Vadvirág tudományos neve
Vadvirág magyar neve
Achillea millefolium
Közönséges cickafark
Agrimonia eupatoria
Közönséges párlófű
Angelica sylvestris
Erdei angyalgyökér
Anthemis arvensis
Parlagi pipitér
Anthemis tinctoria
Festő pipitér
Anthoxanthum odoratum
Borjúpázsit
Anthriscus sylvestris
Erdei turbolya
Barbarea vulgaris
Borbálafű
Bellis perennis
Százszorszép
Betonica officinalis
Bakfű
Calendula officinalis
Körömvirág
Campanula persicifolia
Harangvirág
Campanula rapunculus
Raponcharangvirág
Campanula rotundifolia
Kereklevelű harangvirág
Campanula trachelium
Csalánlevelű harangvirág
Capsella bursa pastoris
Pásztortáska
Carduus nutans
Fodros bogáncs
Centaurea cyanus
Búzavirág
Centaurea jacea
Réti imola
Centaurea scabiosa
Vastövű imola
Chrysanthemum leucanthemum
Vad margaréta
Cichorium intybus
Mezei katáng
Clinopodium vulgare
Borsfű
Consolida orientalis
Keleti szarkaláb
Consolida regalis
Vetési szarkaláb
Coronilla varia
Tarka koronafürt
Crepis biennis
Réti zörgőfű
Crepis rhoaedifolia
Pipacslevelű zörgőfű
Cynoglossum officinale
Ebnyelvűfű
Dianthus deltoides
Réti szegfű
Dipsacus fullonum
Erdei mácsonya
Eryngium planum
Kék iringó
Eupatorium cannabinum
Sédkender
Filipendula ulmaria
Réti legyezőfű
Galium verum
Tejoltó galaj
Hypericum perforatum
Közönséges orbáncfű
Hypochaeris radicata
Kacúros véreslapu
Isatis tinctoria
Festő csülleng
Knautia arvensis
Mezei varfű
Lathyrus pratensis
Réti lednek
Leontodon hispidus
Közönséges oroszlánfog
Leonurus cardiaca
Szúrós gyöngyajak
Leucanthemum vulgare
Réti margitvirág
Linaria vulgaris
Közönséges gyújtoványfű
Linum perenne
Vad len
Lychnis flos-cuculi
Réti kakukkszegfű
Lysimachia vulgaris
Közönséges lizinka
Lythrum salicaria
Réti füzény
Malva moschata
Pézsmamályva
Malva sylvestris
Erdei mályva
Melandryum noctiflorum
Estvéli mécsvirág
Orlaya grandiflora
Nagyvirágú laputurbolya
Ornithopus sativus
Csibeláb
Papaver rhoeas
Mezei pipacs
Pastinaca sativa
Pasztinák
Pimpinella major
Nagy földitömjén
Pimpinella saxifraga
Hasznos földitömjén
Plantago lanceolata
Lándzsás útifű
Plantago media
Réti útifű
Potentilla neumanniana
Tavaszi pimpó
Prunella vulgaris
Közönséges gyíkfű
Reseda lutea
Vadrezeda
Rumex acetosa
Mezei sóska
Salvia austriaca
Osztrák zsálya
Salvia pratensis
Mezei zsálya
Sanguisorba minor
Csabaíre
Saponaria officinalis
Orvosi szappanfű
Silene dioica
Piros mécsvirág
Silene latifolia
Fehér mécsvirág
Silene vulgaris
Hólyagos habszegfű
Sinapis arvensis
Vadrepce
Tanacetum vulgare
Gilisztaűző varádics
Thymus pulegioides
Hegyi kakukkfű
Tragopogon orientale
Közönséges bakszakáll
Tragopogon pratensis
Réti bakszakáll
Trifolium arvense
Tarlóhere
Trifolium campestre
Mezei here
Trifolium vesiculosum
Hólyagos here
Tripleurospermum inodora
Kaporlevelű ebszékfű
Verbascum lychnitis
Csilláros ökörfarkkóró
Verbascum nigrum
Fekete ökörfarkkóró
Verbascum thapsiforme
Ökörfarkkóró
Vicia angustifolia
Vetési bükköny
Xeranthemum annua
Vasvirág
 
Végezetül a tarlómaradványok, illetve a spontán megjelenő zöld növényzet területen hagyásával is megvalósulhat a talajtakarás. Amennyiben a gazdálkodó ezt a talajtakarási módot választja a tábláján, úgy ott a spontán megjelenő zöld növényzet tekintetében kaszálással vagy szárzúzással meg kell akadályoznia a virágzást, illetve a szaporítóképletek kialakulását a teljes táblán – függetlenül attól, hogy a spontán zöld növényzet az előző kultúrnövény árvakelése vagy közönséges gyomnövény, beleértve a veszélyes és invazív gyomokat is. Hiszen a támogatható területekhez kapcsolódó minimumkövetelmények betartásával ezeken a területeken is meg kell akadályozni a veszélyes gyomnövények, valamint az inváziós növények terjedését, amelyre megfelelő módszer a virágzás és szaporítóképlet kialakulásának megakadályozása. A parlagon hagyott területen a kultúrállapot fenntartása tehát minden esetben kizárólag a tisztító kaszálással és a szárzúzással megengedett.
Fontos továbbá, hogy a HMKÁ 8 keretében elszámolni kívánt parlagon hagyott területen a pihentetési időszakban növényvédő szer – beleértve a csávázott vetőmagot – nem juttatható ki! Egyúttal emlékeztetünk, hogy ezeken a területeken termeléshez kötött támogatás nem vehető igénybe tárgyévben.