Feltételesség

A 2022-ig előírt zöldítés és kölcsönös megfeleltetés (KM) és a hozzájuk tartozó előírások alakultak át és közösen alkotják a 2023-tól bevezetésre kerülő Feltételességet - egyes tájékoztatókban Kondicionalitásként említve -, amely a korábbi KM-hez hasonlóan minden közvetlen kifizetésben és egyéb érintett támogatásban részesülő számára kötelező. Ezen felül új elemként jelenik meg az önkéntes alapon, évente választható Agro-ökológiai Program (AÖP). A korábbi időszakban kötelező zöldítés részben a Feltételesség előírásrendszerébe (az ökológiai fókuszterületek (EFA), állandó gyep előírás révén) részben az AÖP-be (terménydiverzifikáció) épült be.
A Feltételesség adja a kölcsönös megfeleltetés szabályrendszerével – Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (továbbiakban: HMKÁ), valamint a Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelmények (továbbiakban: JFGK) – egybe foglalt kötelező előírásrendszert. Ezen előírások a közvetlen támogatások és a terület- és állatalapú vidékfejlesztési támogatások alapfeltételeként jelennek meg.