Agro-ökológiai Program (AÖP)

A mezőgazdasági termelést a megváltozott környezeti feltételekhez kell igazítanunk. Ennek fontos eszköze a környezet- és klímatudatos gazdálkodási gyakorlatok alkalmazása, amelyek fejlesztik a táj mozaikosságát és a biodiverzitás sokszínűségét, javítják a talajok állapotát és vízháztartását, vagy éppen a fenntarthatóbb növényvédőszer-használatot.

Az Agrárminisztérium a környezet- és klímatudatos mezőgazdaság fejlesztésének folyamatában ezt úgy fordíthatja gyakorlattá, hogy a kötelező és korlátozó szabályok helyett még több hangsúlyt fektet az önkéntes és ösztönző jellegű programokra. A 2023-ban a KAP Stratégiai Terv keretében induló Agro-ökológiai Program (AÖP) ilyen ösztönző támogatási forma, amely egy zöldítés-szerűen működő, tartalmában az agrár-környezetgazdálkodási támogatási formához (AKG) hasonló, önkéntes vállalásokon alapuló, egyéves támogatás. Mivel egyéves kötelezettségvállalásról van szó, a termelő a részvételről minden évben szabadon dönthet.

A szaktárca olyan választható előírásokat határozott meg, amelyek a gazdálkodók számára már részben ismertek, érthetőek, ugyanakkor környezeti szempontból is hasznosak. Annak érdekében, hogy a gazdálkodók többsége megtalálja a számára legkedvezőbb lehetőséget, hasznosítási módonként kell teljesíteni a választható előírásokat. Ezek a mezőgazdasági gyakorlatok a talaj- és vízvédelemre, a biológiai sokféleség védelmére, valamint az éghajlatváltozás mérséklésére fókuszálnak.

A választható gyakorlatok túlnyomó többségét úgy alakítottuk ki, hogy ne legyenek átfedésben az AKG-val, a gazdálkodó tehát mindkét programban részt vehet.

Amennyiben egy termelő részt vesz az AÖP-ben, úgy minden művelési ágban legalább két pontnak megfelelő értékű gyakorlatot kell választania. Ha például egyaránt művel szántót, állandó gyepet és ültetvényt, akkor összesen legalább hat pontot kell gyűjtenie. Ha ezeket a vállalt gyakorlatokat sikeresen teljesíti, akkor a teljes gazdasága minden egyes hektárja után megkapja a támogatást, kivéve azokat, amelyek a mentesülési küszöb alatt vannak és nem választottak azokra gyakorlatot.

Az AÖP keretösszege Magyarország teljes évi közvetlen támogatási keretének 15 százaléka. 

A támogatás várható fajlagos értéke 81 euró/hektár körül alakulhat, amely 60 és 105 euró között mozoghat, attól függően, hogy mekkora lesz a jogosult területek nagysága.

 Az agrárökológiai programban választható gyakorlatokat és azok pontértékét a következőt táblázat tartalmazza (1. melléklet a 15/2023. (IV. 19.) AM rendelethez). 

 

 

Választható jó gyakorlatok

Pont

Szántó   
művelési ág

Talajtakarás szántóterületeken    1
Növénytermesztés diverzifikációja szántóterületeken    1
Nem termelő tájképi elemek és területek kijelölése szántóterületeken    2
Táblaméret korlátozás szántóterületeken    1
Méhekre veszélyes szerek használati tilalma szántón, szántóterületeken    1
Karbamid műtrágya környezetbarát használata szántóterületen    1
Mikrobiológiai készítmények alkalmazása szántóterületen    2
Talaj-, növénykondicionáló szerek, nitrogénmegkötő készítmények alkalmazása szántóterületen    1
Forgatás nélküli talajművelés szántóterületeken    2


Gyep   
művelési ág

Gyepek megőrzése egyéb gyepen    1
Pásztoroló, illetve szakaszos legeltetés Natura 2000 gyepen    2
Pásztoroló, illetve szakaszos legeltetés egyéb gyepen    2
Az extenzív gyepek legalább évi egyszeri kaszálása egyéb gyepen    1
Kizárólag alternáló kasza használata Natura 2000 gyepen    2
Kizárólag alternáló kasza használata egyéb gyepen    2

Ültetvény   
művelési ág

Mikroöntözési technológiák alkalmazása az ültetvényekben    2
Méhekre veszélyes szerek használati tilalma ültetvényekben    1
Biológiai ágensek alkalmazása ültetvényekben    2
Mikrobiológiai készítmények alkalmazása ültetvényekben    2
Talaj-, növénykondicionáló szerek alkalmazása ültetvényekben    1
12% alatti lejtésű területeken az ültetvények talajtakarása mulcsozással, egyéves sorköztakaró növények termesztésével ültetvényekben    1
Ültetvények talajtakarása évelő kultúrák fenntartásával vagy gyepesítéssel ültetvényekben    2
Karbamid műtrágya környezetbarát használata ültetvényekben      
 
1