Fiatal gazda támogatás

A generációváltás előmozdítására nagyobb figyelmet kell fordítani. Az intézkedése már 2023 előtt is működött, de az alapfeltételek tovább vitele mellett új követelmények is megjelentek. 

A közvetlen támogatások keretében e célra fordított uniós források összege is növekszik, közel másfélszeresére – évi 18,6 millió euróra - emelkedik. A területi korlát 90-ről 300 hektárra nő, a fajlagos támogatási összeg pedig szintén érdemben emelkedik. A jogosultság az életkor tekintetében nem változik, ugyanakkor újdonságként jelenik majd meg az aktív gazda státusz, illetve egy minimális képzettségi előírás, amely 2 év releváns munkatapasztalattal is teljesíthető. Azon fiatal gazdáknak, akik a jelenlegi támogatási időszakban nyújtották be első egységes kérelmüket, de az ötéves időszakuk nem zárult le 2023 előtt, lehetőségük lesz az új, jóval kedvezőbb feltételek mellett kitölteni az öt évből hátralévő időszakot.

A közvetlen támogatások keretében meghirdetett fiatal gazda támogatás esetében a Közös Agrárpolitika reformja keretében változott a mezőgazdasági tevékenység megkezdésének bizottsági megítélése. 2022-ig az egységes kérelem első alkalommal történő beadása számított a mezőgazdasági tevékenység megkezdésének. Az új szemlélet ezzel szemben azt rögzíti, hogy a fiatal gazda támogatásra csak az a gazda lehet jogosult, aki a saját kockázatra végzett mezőgazdasági tevékenységét nem sokkal az első egységes kérelmének beadását megelőzően kezdte. Ez az időpont az egyéni őstermelők, az egyéni vállalkozók, illetve a jogi személyek esetében könnyen megállapítható.

Az őstermelők családi gazdaságaiban (ŐCSG) ugyanakkor számos olyan, a fiatal gazda támogatásra potenciálisan jogosult van nyilvántartva, akik esetében az őstermelővé történt automatikus átminősítés okán a mezőgazdasági tevékenységet megkezdettnek kellene tekinteni. A nemzeti végrehajtási jogszabály kidolgozása során azonban sikerült olyan megoldást találni, hogy az őstermelők családi gazdaságában nyilvántartott fiatal gazdák egy része mégis jogosulttá válhasson az induló éveket támogató többletforrásra.

Ehhez az ŐCSG tagok esetében a családi gazdaság és az őstermelők családi gazdaságának létrehozásáról szóló szerződés vizsgálata válik szükségessé, amely alapján megállapítható, hogy az adott tag a mezőgazdasági tevékenysége, a közreműködés jellege, valamint az ŐCSG-be bevitt termelőeszközök aránya alapján a gazdaság vezetőjének tekinthető-e vagy sem. Ezt a kérelmek elbírálása során egy objektív pontozási táblázat alapján ítéli majd meg a Kincstár.

A támogatás tervezett fajlagos értéke 157 euró/hektár körül alakulhat, amely 78 és 236 euró között mozoghat, attól függően, hogy mekkora lesz a jogosult területek nagysága.