Újraelosztó támogatás (CRISS)

A reform nyertesei közé tartoznak a kis és közepes méretű gazdaságok, hiszen a közvetlen támogatások igazságosabb elosztása révén a források egy meghatározó részét kimondottan az ő emelt szintű támogatásukra fordíthatjuk. Magyarország, élve az új uniós szabályrendszer adta lehetőséggel, a 2023-as kérelmezési évtől egy jóval egyszerűbb, egyúttal pedig kedvezőbb támogatási rendszert vezet be.

A 2015 óta működő, ám végrehajtásában meglehetősen rugalmatlan kistermelői támogatási rendszer, valamint a támogatások részleges és teljes elvonása megszűnik. Ehelyett az igazságosabb forráselosztásért egyetlen beavatkozás, a kiegészítő jövedelemtámogatásként működő, ún. redisztributív kifizetés felel majd. A teljes közvetlen támogatási keretünk 14 százalékát, azaz mintegy 189 millió eurót fordítunk erre a célra évente.

Az intézkedés célja a kis és közepes gazdaságok irányába történő forrásátcsoportosítás elősegítése, mégpedig az üzemek első hektárjainak emelt szintű támogatása révén. Ez a hektáralapú kiegészítő kifizetés tehát az adott gazdaság első hektárjaira járó alaptámogatáson felül biztosít többletforrást. Így aki alaptámogatásra jogosult területtel rendelkezik, jogosulttá válik a kiegészítésre, feltéve, hogy üzemmérete nem haladja meg az 1 200 hektárt.

Annak érdekében, hogy a méretükből eredően leginkább sérülékeny gazdaságok kapják a legnagyobb segítséget, a redisztributív kifizetés várható fajlagos értéke két lépcsőben kerül megállapításra. Az első hektárokra (1-10 hektárig) magasabb (átlagos mintegy 80 euró/hektár, amely 56 és 104 euró között mozoghat, attól függően, hogy mekkora lesz a jogosult területek nagysága), az azt meghaladó hektárokra (de legfeljebb 150 hektárig) pedig alacsonyabb összeg (átlagosan mintegy 40 euró/hektár, amely 28 és 52 euró között mozoghat, attól függően, hogy mekkora lesz a jogosult területek nagysága) jár majd.