Alapszintű-jövedelemtámogatás (BISS)

A fenntarthatóságot elősegítő alapszintű jövedelemtámogatás, az alaptámogatás – SAPS és zöldítés jogcímeit váltotta fel – és 2023-tól a közvetlen támogatási rendszer alapja és kiindulópontja. Célja továbbra is a mezőgazdasági üzemek számára kiszámítható, alapszintű hektáronkénti jövedelemtámogatás biztosítása, ezáltal a termelők pénzügyi stabilitásának növelése, kockázatainak csökkentése.

Az alaptámogatás a termelők legszélesebb körét lefedő beavatkozás marad, amely minden jogosult (mintegy 5 millió) hektár után igénybe vehető, és amely nagyságrendileg 160 ezer termelőhöz jut el. Lényeges előrelépés fenntarthatósági szempontból, hogy – szakítva a több évtizedes tiltással – immár a mezőgazdasági táblák közé ékelődő, termelésre nem használt, agro-ökológiai jelentőségű területek is részesülhetnek az alaptámogatásban. 

Minden olyan aktív mezőgazdasági termelő (természetes és jogi személy egyaránt) jogosult lehet, aki kérelmet nyújt be, legalább 1 hektár támogatható területtel rendelkezik és az igényléssel érintett földterület vonatkozásában jogszerű földhasználónak minősül. Emellett meg kell felelnie a feltételesség előírásainak.

A támogatás tervezett fajlagos értéke 147 euró/hektár körül alakulhat, amely 125 és 169 euró között mozoghat, attól függően, hogy mekkora lesz a jogosult területek nagysága. A támogatások forintban kifejezett értékét a jövőben az Irányító Hatóság közleményben teszi közzé.