Gyakori kérdések

Elektronikus Gazdálkodási napló (eGN)

Milyen rendelet írja elő, hogy vezetni kell az (elektronikus) Gazdálkodási naplót?

A Gazdálkodási naplóra vonatkozó általános szabályokat a 2023. április. 20-án a Magyar Közlöny 58. számában megjelent rendeletegyüttes tartalmazza. Ezekből a 13/2023. (IV. 19.) AM rendeletet emelnénk ki, mely az alábbiak szerint fogalmaz:

26. § (1) A mezőgazdasági termelő a gazdálkodási naplót – figyelemmel a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 29. § (6) bekezdésére és 30. § (7) bekezdésére – jogszabályban vagy pályázati felhívásban meghatározottak szerint elektronikusan vagy papíralapon vezeti. 

(2) Ha jogszabály vagy pályázati felhívás eltérően nem rendelkezik, a gazdálkodási napló vezetését az egységes kérelem benyújtásától, de legkésőbb az egységes kérelem benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig (június 09.) meg kell kezdeni, és azt a tárgyév egésze vonatkozásában kell vezetni. 

(3) A gazdálkodási napló vezetését a Kincstár helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálja. 

Elektronikus naplóvezetésnek számít a Nébih online felületén, vagy külső szolgáltatók által biztosított szoftveren keresztül (interfész) vezetett napló.

Papír alapú vezetésnek számít a kinyomtatott, Nébih által kiadott formanyomtatványon vagy a formanyomtatvánnyal megegyező adattartalmú dokumentumon kézzel való vezetés, vagy a formanyomtatvány vezetése Excelben. Ezekben az esetekben - a Feltételesség és a Termeléshez kötött támogatások kivételével - 2024. január 31-ig föl kell vezetni a naplót a Nébih online rendszerébe.

Mivel a papír alapú nyomtatványt, illetve az Excelben vezetett naplót nem lesz lehetőség dokumentumként a rendszerbe feltölteni, hanem azt kézzel kell felvezetni, a dupla adatrögzítés elkerülése érdekében kérjük, hogy aki teheti, már eleve az online rendszerben vezesse a naplóját.

Kikre terjed ki az (elektronikus) Gazdálkodási napló vezetése? Milyen jogcímek esetén kell vezetni a naplót?

Az agrárminiszter 13/2023. (IV. 19.) AM rendelete szerint a gazdálkodási napló:

26. § (1) A mezőgazdasági termelő a gazdálkodási naplót – figyelemmel a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 29. § (6) bekezdésére és 30. § (7) bekezdésére – jogszabályban vagy pályázati felhívásban meghatározottak szerint elektronikusan vagy papíralapon vezeti. 

(2) (3) A gazdálkodási napló vezetését a Kincstár helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálja. 

(4) A gazdálkodási naplót az AÖP rendelet és az egyes pályázati felhívások szerinti támogatás vonatkozásában – az elektronikus vezetés kivételével – a tárgyévet követő év január 31-ig elektronikusan kell benyújtani a NÉBIH részére.

A Vidékfejlesztési Program több intézkedése és ezen kívül több jogszabály is kötelezettségként írja elő a gazdálkodók részére a GN vezetését, amelyek a következők:

1.         VP4-10.1.1-21 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (a továbbiakban: AKG) 

2.         VP4-11.1.1-11.2.1-18 és VP4-11.1.1-11.2.1-21 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása (a továbbiakban: ÖKO) 

3.         VP4-12.1.1-16 NATURA 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések (a továbbiakban: VP NATURA 2000 GYEP)

4.         VP4-4.4.1-16 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások 

5.         VP4-4.4.2.2-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése

6.         VP-5-4.1.1.6-15 Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése

7.         VP3-14.1.1-16 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 

8.         VP2-4.1.3.3-16 Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztésfejlesztése támogatás

9.         VP2-4.1.3.2-16 Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével támogatás

10.       VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás

11.       VP2-4.1.3.6-17 Borszőlőültetvény telepítés támogatása

12.       VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21 Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása

13.       VP2-4.1.3.5-21 Kertészeti üzemek megújításának támogatása 

14.       az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, valamint Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatások igénybevétele során alkalmazandó feltételekről szóló 14/2023. (IV. 19.) AM rendelet (a továbbiakban: Feltételesség rendelet) HMKÁ5, HMKÁ8, JFGK1 és JFGK2, JFGK7 és JFGK8 kapcsán az alábbi esetekben:

-           - aki erózióérzékeny területen (beleértve a 12%-nál meredekebb lejtésű területeket) rendelkezik (HMKÁ5, JFGK1),

-           - aki nitrátérzékeny területtel rendelkezik (JFGK2)

-           - aki a HMKÁ8 nem termelő tájképi elemekre és területekre vonatkozó minimális arányt nitrogénmegkötő növényekkel vagy ökológiai másodvetéssel teljesíti,

-           - aki növényvédelmi kezeléseket alkalmaz (JFGK7 és 8)

15.        az Agro-ökológiai Programhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 15/2023. (IV. 19.) AM rendelet (a továbbiakban: AÖP rendelet)

16.       a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 17/2023. (IV. 19.) AM rendelet (a továbbiakban: termeléshez kötött támogatások rendelet)

17.       a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: nitrát rendelet)

18.       2023-tól a gazdálkodási napló részét képezi a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 30. §-a szerinti permetezési napló is.

A permetezési napló vezetésére vonatkozó jogszabályi háttér miben különbözik a gazdálkodási napló hátterétől?

A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet szabályozza a permetezési napló vezetését, mely szerint a 10 hektárnál nagyobb összterületen gazdálkodóknak naprakész nyilvántartást kell vezetniük a szántóföldi kultúrában végzett rovarölő szeres kezelésekről a Gazdálkodási napló Növényvédelem fülén.

Minden más esetben éves adatszolgáltatást ír elő a rendelet, melynek először a 2023-as kezelések összesítésével 2024. január 31-ig kell majd eleget tenniük az érintetteknek.

Ennek értelmében a 2023-as évben a termelő dönthet úgy, hogy annak ellenére, hogy a permetezési napló esetében online vezetési kötelezettsége van, a Gazdálkodási naplóját a papír alapú nyomtatványon vezeti. Szeretnénk azonban felhívni a gazdálkodók figyelmét arra, hogy a 10 hektárnál nagyobb összterületen gazdálkodóknak a szántóföldi kultúrában végzett rovarölő szeres kezeléseket az elektronikus permetezési naplóba akkor is fel kell vezetni a kezelést követő 24 órán belül, amennyiben a gazdálkodó a Gazdálkodási naplót papír alapon vezeti.

Hol érhető el a papír alapú formanyomtatvány, és a kitöltési útmutató?

A Nébih honlapján 06.21-én megjelent az 1/2023. Nébih eGN hirdetmény, melyből a 2023-tól érvényes nyomtatvány és az útmutató is letölthető.

A dokumentumok az alábbi linken érhetők el:

https://portal.nebih.gov.hu/-/1-2023-nebih-egn-hirdetmeny

Hol lehet segítséget kérni az elektronikus Gazdálkodási napló kitöltésével kapcsolatban?

A nyilvántartás vezetésével és az adatok rögzítésével kapcsolatos kérdéseket és problémákat az [email protected] e-mail címre kérjük jelezni.

Kérjük, minden esetben tartalmazza az e-mail annak a gazdálkodónak a FELIR-azonosítóját, akinek a naplójában keletkezett a hiba, a pontos azonosítás érdekében.

Hol érhető el az elektronikus gazdálkodási napló?

Az elektronikus gazdálkodási napló felület a Nébih ügyfélprofil rendszerében (ÜPR - https://upr.nebih.gov.hu/) érhető el, KAÜ-s azonosítást követően. Az ÜPR-be belépve az ügyfelek közvetlenül a főoldalról indíthatják az e-GN-t. Az ügykatalóguson, az alábbi útvonalon érik el a rendszert: Növény és talaj > Agrárkörnyezet-védelem> Elektronikus gazdálkodási napló beküldése.

Oktató videó megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=CDM-scRK8sA&t=1s

Honnan lehet tájékozódni, hogy a különböző támogatási jogcímek esetén az (elektronikus) Gazdálkodási napló mely részeit kell vezetni?

https://portal.nebih.gov.hu/-/1-2023-nebih-egn-hirdetmeny oldalon található kitöltési útmutató támogatási jogcímenként részletezi, hogy mely lapjait szükséges a Gazdálkodási naplónak vezetni a támogatás igénylésének feltételeként. 

Az elektronikus Gazdálkodási naplóhoz is készül útmutató, abban is megtalálhatóak lesznek ezek az információk.   

Milyen gyakorisággal kell vezetni az (elektronikus) gazdálkodási naplót?

A permetezési naplóba a növényvédelmi kezeléseket 24 órán belül kötelesek fölvezetni, az többi műveletre pedig 15 nap áll rendelkezésre. Kivétel ez alól az állatállomány, amelyet havi rendszerességgel kell vezetni, illetve a szervestrágyamérleg, amely éves szinten rögzítendő.

Mi az (elektronikus) Gazdálkodási napló? Mi célt szolgál a nyilvántartás?

A gazdálkodók adminisztratív kötelezettségeinek egyszerűsítése érdekében 2023-ban elindult az elektronikus Gazdálkodási napló (e-GN), ami egy olyan új közigazgatási szolgáltatás, amelybe az eddig különálló permetezési napló, Gazdálkodási napló és nitrát adatlap rendszerekben található adatokat integrálta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Mivel a rendszer folyamatos, naprakész vezetésre lett tervezve, így a termelőknek nem szükséges a különböző adatszolgáltatási kötelezettségekhez kapcsolódó dátumokat figyelemmel követnie. 

A rendszer fokozatos bevezetésének érdekében 2023-ban van lehetősége eldönteni a termelőnek, hogy elektronikusan vagy a Nébih által készített nyomtatványon vezeti-e a naplóját. Amennyiben a papír alapú vezetés mellett dönt, úgy 2024. január 31-ig fel kell vezetnie az adatait a Nébih rendszerébe.