Gyakori kérdések

Termeléshez kötött támogatás (CIS)

CIS - termeléshez kötött növénytermesztési támogatások - Lucerna után triticale októberi vetése lehetséges nem másodvetésként? (második főnövény?)

Nem lehetséges második főnövényként elszámolni a triticalet. A lucerna után vetett őszi kalászos ugyanis a következő évi főnövény lesz, amit majd csak a következő évben kell (főnövényként) bejelenteni.

Húshasznú anyatehéntartás támogatás esetében a kiesés pótlást hogy kell szabályosan átvezetni?

Az anyatehéntartás támogatás esetében nincs lehetőség a kieső egyedek pótlására, ezért a kieső egyedet ki kell vezetni az ENAR-ban, nem ideértve a vis maior esetét.

Húshasznú anyatehén támogatás esetében a kiesést hány napon belül kell az ENAR-ban rögzíteni?

7 nap (3 napon belül kell jelenteni az ENAR felelősnek, az ENAR felelősnek pedig 4 napja van az átvezetésre).

Ügyfél a területén szamócát kíván termeszteni, eddig is az volt benne, de most tavasszal kiszedte, mert tönkrement a növény. Augusztus elején szeretné visszatelepíteni. Tud-e rá termeléshez kötött gyümölcstámogatást igényelni, és ha igen, akkor hogy kell beírni az igénylésbe? Próbálta másodvetésként beírni, de ez nem betakarítás, nem bedolgozás, és nem is hozza be a termeléshez kötött igénylést. Nem írható be szamócának se, mert jelenleg nincs benne, és június 9-ig se lesz, mert majd csak augusztusban tudják ültetni.

Tekintettel arra, hogy a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 17/2023. (IV. 19.) AM rendelet szerint az egységes kérelem benyújtására nyitva álló határidő utolsó napján kell a meghatározott feltételeket teljesítenie az ültetvénynek, ami jelen esetben nem áll fenn, így termeléshez kötött támogatás nem igényelhető. A konkrét példában a szamóca nem másodvetés, hanem a következő évi főnövény lesz, hiszen az többéves kultúra.

Háremszerű/szabad pároztatás esetében, ha az apaállat azonos földrajzi, tartási helyen, de több tenyészetkódon is szerepel, akkor hogy lehet elszámolni?

Amennyiben azonos a tartási hely a különböző tenyészetek vonatkozásában, akkor a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szabályszerűen tudja rögzíteni a termékenyítést és a MÁK is elfogadja a szakszerű apaállatra vonatkozó adatokat.

Anyajuh támogatás esetén a kieső egyedeket kötelező-e vagy csak ajánlott pótolni? Mivel az új rendszer szerint az állatok fülszám szerint fognak megjelenni, és ha a termelő az összes állatára igényel támogatást, úgy a tenyészetéből nem fog tudni egyedet pótolni kiesés esetén. Továbbá lesz-e szankció, ha ilyen esetben nem tudja az egyedet pótolni?

A kieső egyedek pótlása nem kötelező, amennyiben pótolni kívánja, úgy be kell jelenteni a kiesés-pótlást. Ha nem pótolja, akkor az egyedeket vissza tudja vonni akár adatváltozás keretében, akár a NÉBIH felé tett bejelentéssel az egyedek tenyészetből való kikerüléséről. Amennyiben sem kiesés-pótlás nem kerül bejelentésre, sem az egyedek visszavonása nem valósul meg egyik módon sem, úgy a birtokon tartási kötelezettség nem teljesülése esetén az érintett egyedek után szankció kerülhet megállapításra, azok számától függően.

Fontos hangsúlyozni, hogy a birtokon tartás időszaka alatt a mezőgazdasági termelő tenyészetéből kieső egyed pótlására csakolyan, nem kérelmezett egyed vehető figyelembe, amely a birtokon tartás időszakának kezdetétől önmagában is teljesíti a támogatási feltételeket és az a teljes birtokon tartás időszaka alatt folyamatosan a kérelmező tenyészetében áll.

Hízott bika támogatás esetén hogyan igazolja az apaállat használatát az a termelő, aki más tenyészetből vásárolt növendék állatot? Mivel ebben az esetben ő nem fog rendelkezni a vásárolt állat termékenyítési adataival (termékenyítési jegy stb.).

Hazai születésű egyedek esetében kizárólag az ENAR adatbázis adatai vehetők figyelembe, egyéb igazolás nem.

Az EK benyújtás során az akkor ismert adatok kerülnek megjelenítésre a felületen. A rendelet szerint a szakszerű apaállat használat igazolásához szükséges dokumentumokat tárgyév augusztus 31.-ig szükséges a NÉBIH felé bejelenteni vagy a tenyésztőszervezetet megkeresni.

 A szakszerű apaállat használatra vonatkozóan hazai születésű egyedek esetében kizárólag az ENAR-ban megtalálható adatok vehetők figyelembe. Külföldi születésű egyedek esetében az egyed fajtája szerint illetékes tenyésztőszervezet kér be különböző dokumentumokat, mely alapján igazolható lesz az apaállat használat. A Kincstár részére semmilyen dokumentum beküldése nem szükséges.
Amennyiben egy kérelmezett egyed esetében nem igazolható a szakszerű apaállat használat ténye, úgy az az egyed nem jogosult támogatásra.
Anyatehéntartás támogatás esetében ez idáig is feltétel volt a szakszerű apaállat használat, ez nem változott, ám dokumentum beküldésre itt sincs lehetőség és szükség.

Hízott bika támogatási jogcím esetében már az EK benyújtásakor igazolni kell az apaállatot, vagy a MÁK később vizsgája ezt és kéri be a gazdától? Nagyon sok termelőm nem tudja ezt majd igazolni egyéb okok miatt, milyen szankcióra számíthat? Milyen igazolásokat fogad el az Államkincstár? Egyéb jogcím például anyatehén támogatás esetében is szükség van apaállat igazolásra?

Az EK benyújtás során az akkor ismert adatok kerülnek megjelenítésre a felületen. A rendelet szerint a szakszerű apaállat használat igazolásához szükséges dokumentumokat tárgyév augusztus 31.-ig szükséges a NÉBIH felé bejelenteni vagy a tenyésztőszervezetet megkeresni.

A szakszerű apaállat használatra vonatkozóan hazai születésű egyedek esetében kizárólag az ENAR-ban megtalálható adatok vehetők figyelembe. Külföldi születésű egyedek esetében az egyed fajtája szerint illetékes tenyésztőszervezet kér be különböző dokumentumokat, mely alapján igazolható lesz az apaállat használat. A Kincstár részére semmilyen dokumentum beküldése nem szükséges.
Amennyiben egy kérelmezett egyed esetében nem igazolható a szakszerű apaállat használat ténye, úgy az az egyed nem jogosult támogatásra.
Anyatehéntartás támogatás esetében ez idáig is feltétel volt a szakszerű apaállat használat, ez nem változott, ám dokumentum beküldésre itt sincs lehetőség és szükség.

Nem termelő elemként elszámolt zöldugar esetében lehet-e igényelni szálas kiegészítőt?

A gyakorlatban nem kivitelezhető, tekintettel arra, hogy a szálas takarmánynövények támogatása esetében feltétel, hogy a mezőgazdasági termelő 

  • az igénylés évét megelőző évben megvalósult őszi vagy a tárgyévben megvalósult tavaszi telepítés vagy felülvetés esetén a két- vagy többéves művelésre alkalmas kultúrák vonatkozásában a támogatásigénylés első évében augusztus 1-jéig egyszeri vagy
  • ha az állomány már többévesnek minősül, illetve a támogatás igénylésének a további éveiben tárgyév július 1-jéig legalább kétszeri kaszálást végezzen.
Amennyiben egy gazdálkodó olyan táblára igényel termeléshez kötött támogatást, amelynek része egy táblaszegély, akkor a táblaszegély területére is jár a termeléshez kötött támogatás vagy csak a táblaszegély területével csökkentett területre?

2023-tól a támogatható terület bővítése miatt a táblaszegély a tábla részét képezi. Ez alapján az alapszintű-jövedelemtámogatás, valamint a termeléshez kötött támogatás is a teljes táblára jár. Fontos kiemelni, hogy a termeléshez kötött támogatások esetében előírt minimális szaporítóanyag használatát szintén a tábla – táblaszegéllyel együtt értendő - teljes területére teljesíteni kell. 

Tavalyi számlám van, ami az ŐCSG egy másik tagjának a nevére lett kiállítva. Tavaly ezt még nem fogadták el, idén lehet?

Igen, a vetőmagokat érintően tavalyi számla is elfogadható. A rendelet 2023-tól engedélyezte az ŐCSG tagok nevére kiállított számla elfogadását is. Ebben az esetben a számla mellett az ŐCSG-vel kötött szerződésre és az átadott minősített szaporítóanyag mennyiségét, valamint a származás megjelölését tartalmazó, az őstermelők családi gazdasága által kiállított dokumentumra is szükség van.